Butik

Ruhi Tyson - BILDNING FANTASI REVOLT

200.00kr
Finns i lager
1
Produktdetaljer

FÖRHANDSBESTÄLL - kommer ut under våren

Ruhi Tyson är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet och Waldorflärarhögskolan. Han är också utbildad bokbindare med många års praktisk lärarerfarenhet inom hantverk och andra ämnen.


BILDNING FANTASI REVOLT


Bildning, fantasi, revolt undersöker Ruhi Tyson i åtta inspirerande essäer förhål- landet mellan bildning och utbildning, och utvecklar en syn på pedagogik som når långt utanför skolans väggar. Här lyfts lärandet som en grundläggande mänsklig relation fram, liksom lekens och fantasins fundamentala betydelse. Med exempel ur forskning, skönlitteratur och egen prak- tisk erfarenhet skissar Ruhi Tyson fram en inkluderande skola som gjort upp med den falska motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap, och där bildning utgör grunden för såväl individens som samhällets utveckling.


ISBN 978-91-983322-4-7. Danskt band.


Författarfoto: Nina Varumo
Spara denna produkt för senare användning