Levande landskap på Wij trädgårdar

Under tiden 1 maj till 18 juni visas utställningen med foton och texter ur boken Levande Landskap i Ateljén på Wij trädgårdar i Ockelbo.

Läs mer på Balders och Wij trädgårdars hemsidor om utställningen och kringarrangemang.

Dessutom visas utställningen i Vamlingbo hembygdsgård på Gotland den 20 maj, i samband med Gotlands klimatfestival.

Välkomna!

+ posts